Information

Lystfiskerture.dk tilbyder forskellige fisketure på vores skibe M/S Albatros 1 og M/S Skagerrak på havet ud fra Hirtshals.

Skibene

Lystfiskerture.dk tilrettelægger et varieret program med fisketure på vores skibe M/S Albatros 1 og MS Skagerak på havet ud fra Hirtshals – både langs kysten (4 – 10 timers varighed) og længere (10 – 48 timers varighed) ud i Skagerrak, som farvandet vest for Vendsyssel hedder. Programmet rummer fisketure for alle med interesse for havfiskeri, hvad enten man er erfaren eller nybegynder, og lige meget om man betragter fiskeriet som sport, rekreation eller ferieaktivitet for familier med børn der gerne vil fange frisk fisk.

Max. 30 passagerer på dagsture og mindre på flerdagsture. Ved leje af hele skibet tilrettelægges turene i samarbejde med lejerne. Det giver dog ikke lejeren ret til at disponere skibet under turens gennemførelse. Turene gennemføres ved minimum 10 deltagere pr. tur (12 timer og længere – minimum 14 deltagere). Der tages endvidere forbehold for force majeure.

Før afgang

Har du helbredsforhold (f.eks. for højt blodtryk) hvor belastningen, man kan blive udsat for på havet, på nogen måde kan blive problematisk for dig, skal du søge råd hos din læge, før du tilmelder dig til en fisketur. Har du sygdomme, hvor du pludselig kan blive dårlig, skal du orientere skipperen om dette, så han har den viden, hvis du bliver dårlig på turen. Når du har booket en tur, skal du dagen forinden turen kontakte os på telefon 23 26 13 66 mellem klokken 16.30 og 18.00 for nærmere besked om vejret og turens gennemførelse. Ved aflysning af turen forsøger vi så vidt muligt at tilbyde alternativ dag eller tur i stedet for den aflyste tur.

Indkvartering

Overnatning tilbydes grupper på minimum 8 personer i forbindelse med booking af fisketur. Ellers henviser vi til de mange andre overnatningsmuligheder i og i nærheden af Hirtshals. de kan findes på Google.

Vejrforhold

Kompasset giver dig en generel orientering om under hvilke vejrforhold turene kan gennemføres. Man skal dog altid ringe aftenen inden turen mellem kl. 18.00 – 19.00 for at få bekræftet om turen gennemføres, men husk at vejret hurtigt kan skifte og give andre forhold.

Du skal møde senest 30 min. før afgang for registrering på den lovpligtige passagerliste, som vi skal efterlade på land tilgængelig for myndighederne. Samtlige passagerer skal registreres med navn samt navn og telefonnummer på passagerens nærmeste pårørende. Oplysningerne behandles fortroligt og vil ikke blive anvendt til andre formål.Endvidere skal du før afgang kunne nå at stuve og sikre dit medbragte fiskegrej m.m., således sejladsen til fiskepladserne kan foregå sikkert. Besætningen skal også have tid til at informere dig om skibets indretning og materiel, herunder nødudgange og redningsmidlernes placering og anvendelse.

Om bord

Personer mellem 18 – 65 år skal have gyldigt dansk fisketegn. Såfremt dette ikke er i orden, må den pågældende person ikke fiske. Fisketegn kan købes om bord.
Mod forudbestilling er der mulighed for at leje fiskestang med hjul og snøre. Lejen koster 150 kr. pr. tur uanset turens varighed. Lejen inkluderer første pirk og forfang. Stænger og hjul skal leveres tilbage i samme stand som udleveret. Forfang og pirke kan du selv medbringe eller købe om bord.
Skibets kiosk sælger et begrænset udvalg af pirke, forfang og kroge m.m.
For sikkerheden om bord og for turdeltagernes komfort bedes du følge skibets ordensregler samt besætningens anvisninger vedrørende opholdet om bord.

Fiskeriet

Albatros fisker fra Hirtshals indtil 25 sømil fra havnen. Vejret skal være godt – d.v.s. vinde under 8 – 10 m/s fra vestlige og nordlige retninger, og 10 – 12 m/s fra øst-lige og sydlige retninger. Bølgehøjden skal af hensyn til sikker håndtering af fiskegrej og lystfiskernes komfort helst være under 1,5 meter. Vandet skal være klart og strømmen helst mellem 0,5 og 1,5 knob.På kystturene fanges der hovedsageligt torsk på 1 – 6 kg og somme tider noget større. Endvidere mørksej på 1 – 5 kg, lyssej og forskellige fladfisk. Tidligt i sæsonen forekommer der ofte langer og havkatte op til 5 kg. I juli, august og september fanges der mange makrel og enkelte hornfisk.

På ture til det Gule Rev og fiskeri på vrag finder vi ofte flere arter og større fisk.Generelt anbefaler vi 0.50 – 0.60 monofil eller tilsvarende flettet line (Fireline etc.).

På fladfisketure dog kun 0.30 – 0.40 line.

På kystturene kan du klare dig med pirke på 100 – 300 gram. På det Gule Rev og vrag 200 – 500 gram.

Forfang er en god ide – type og udseende er nok mest et spørgsmål om egne ideer og erfaringer. Det samme kan siges om agn.

Mindstemål

Torsk – 30,0 cm
Mørksej – 30,0 cm
Kuller – 32,0 cm
Kulmule – 40,0 cm
Laks – 60,0 cm
Havørred – 40,0 cm
Rødspætte – 27,0 cm
Pighvarre – 30,0 cm
Slethvarre – 30,0 cm
Søtunge – 24,5 cm
Rødtunge – 26,0 cm
Skrubbe – 25,5 cm
Ising – 25,0 cm
Ålekvabbe – 23,0 cm

Historien

Albatros 1 er bygget i 1948 som gastanker, først til sejlads med flasker, men sidenhen med en stor tank, og sejlede i mange år for rederiet Kosan. I takt med at skibe byggedes større og større udgik hun som gastanker og er nu ombygget, så der nu er ophold og beboelse i den tidligere tank. Under navnet Pip har hun arbejdet med forskellige opgaver og med lystfiskere fra Nyborg. Solgtes i 2009 til Hirtshals og fik navnet Albatros 1. Hovedopgaven er stadig sejlads med lystfiskere, men andre opgaver klares også, såsom fornøjelsesture, som ledsageskib hvor kranhjælp er nødvendig, havnerundfarter, dykkerture, bryllupper til søs, begravelser til søs; ja, mulighederne er mange.

Albatros 1 er en stor og tung båd som ligger roligt i søen, og der er god plads til gæsterne. Der er opholdsrum og køjerum under dæk, to toiletter med bad og et urinal i dækshøjde. Hun er godkendt til sejlads med 42 passagerer på dagsture.

Styrehuset er udstyret med moderne instrumenter til fiskesøgning, navigation og kommunikation. Du er velkommen til at komme og se styrehuset på vej til og fra fiskepladserne.

Tobaksrygning og brug af åben ild er ikke tilladt nogen steder med undtagelse på dækket i det fri.