Information

Lystfiskerture.dk tilbyder forskellige fisketure på vores skibe M/S Albatros 1 og M/S Skagerrak på havet ud fra Hirtshals.

Skibet

Lystfiskerture.dk tilrettelægger et varieret program med fisketure med M/S Albatros  på havet ud fra Hirtshals – både langs kysten (4 – 10 timers varighed) og længere (10 – 14 timers varighed) ud i Skagerrak, som farvandet vest for Vendsyssel hedder. Programmet rummer fisketure for alle med interesse for havfiskeri, hvad enten man er erfaren eller nybegynder, og lige meget om man betragter fiskeriet som sport, rekreation eller ferieaktivitet for familier med børn der gerne vil fange frisk fisk.

Minimum 8 og max 13 deltagere. Ved leje af hele skibet tilrettelægges turene i samarbejde med lejerne. Det giver dog ikke lejeren ret til at disponere skibet under turens gennemførelse. Der tages endvidere forbehold for force majeure.

Før afgang

Har du helbredsforhold (f.eks. for højt blodtryk) hvor belastningen, man kan blive udsat for på havet, på nogen måde kan blive problematisk for dig, skal du søge råd hos din læge, før du tilmelder dig til en fisketur. Har du sygdomme, hvor du pludselig kan blive dårlig, skal du orientere skipperen om dette, så han har den viden, hvis du bliver dårlig på turen. Når du har booket en tur, skal du dagen forinden turen kontakte os på telefon 23 26 13 66 mellem klokken 16.30 og 18.00 for nærmere besked om vejret og turens gennemførelse. Ved aflysning af turen forsøger vi så vidt muligt at tilbyde alternativ dag eller tur i stedet for den aflyste tur.

Indkvartering

Med hensyn tilovernatning henviser vi til de mange andre overnatningsmuligheder i og i nærheden af Hirtshals. de kan findes på Google.

Vejrforhold

De forskellige vejrtjenester giver dig en generel orientering om under hvilke vejrforhold turene kan gennemføres. Man skal dog altid ringe aftenen inden turen mellem kl. 16.30 – 18.00 for at få bekræftet om turen gennemføres, men husk at vejret hurtigt kan skifte og give andre forhold.

Du skal møde senest 30 min. før afgang for registrering på den lovpligtige passagerliste, som vi skal efterlade på land tilgængelig for myndighederne. Samtlige passagerer skal registreres med navn samt navn og telefonnummer på passagerens nærmeste pårørende. Oplysningerne behandles fortroligt og vil ikke blive anvendt til andre formål.Endvidere skal du før afgang kunne nå at stuve og sikre dit medbragte fiskegrej m.m., således sejladsen til fiskepladserne kan foregå sikkert. Besætningen skal også have tid til at informere dig om skibets indretning og materiel, herunder nødudgange og redningsmidlernes placering og anvendelse.

Om bord

Albatros har 1 toilet og 1 opholdsrum. Her er åben ild og rygning forbudt.

Udrustet med filetteringsbord for gæsterne, frisk vand rundt skibet, ekstra stangholdere og kar til is, når temperaturen overstiger 12 grader. Vi renser fiskene gratis og tilbyder filettering mod betaling.

Alle mellem 18 og 65 år skal have et gyldigt fisketegn. Bestilles direkte på fiskeriministeriets hjemmeside.
Mod forudbestilling er der mulighed for at leje fiskestang med hjul og snøre. Lejen koster 150 kr. pr. tur uanset turens varighed. Lejen inkluderer første pirk og forfang. Stænger og hjul skal leveres tilbage i samme stand som udleveret. Forfang og pirke kan du selv medbringe eller købe om bord.
Skibets kiosk sælger et begrænset udvalg af pirke, forfang og kroge m.m.
For sikkerheden om bord og for turdeltagernes komfort bedes du følge skibets ordensregler samt besætningens anvisninger vedrørende opholdet om bord.

Fiskeriet

Albatros fisker fra Hirtshals indtil 25 sømil fra havnen. Vejret skal være godt – d.v.s. vinde under 8 – 10 m/s fra vestlige og nordlige retninger, og 10 – 12 m/s fra øst-lige og sydlige retninger. Bølgehøjden skal af hensyn til sikker håndtering af fiskegrej og lystfiskernes komfort helst være under 1,5 meter. Vandet skal være klart og strømmen helst mellem 0,5 og 1,5 knob.På kystturene fanges der hovedsageligt torsk på 1 – 6 kg og somme tider noget større. Endvidere mørksej på 1 – 5 kg, lyssej og forskellige fladfisk. Tidligt i sæsonen forekommer der ofte langer og havkatte op til 5 kg. I juli, august og september fanges der mange makrel og enkelte hornfisk.

På ture til det Gule Rev og fiskeri på vrag finder vi ofte flere arter og større fisk.Generelt anbefaler vi 0.50 – 0.60 monofil eller tilsvarende flettet line (Fireline etc.).

På fladfisketure dog kun 0.30 – 0.40 line.

På kystturene kan du klare dig med pirke på 100 – 300 gram. På det Gule Rev og vrag 200 – 500 gram.

Forfang er en god ide – type og udseende er nok mest et spørgsmål om egne ideer og erfaringer. Det samme kan siges om agn.

Mindstemål

Torsk – 30,0 cm
Mørksej – 30,0 cm
Kuller – 32,0 cm
Kulmule – 40,0 cm
Laks – 60,0 cm
Havørred – 40,0 cm
Rødspætte – 27,0 cm
Pighvarre – 30,0 cm
Slethvarre – 30,0 cm
Søtunge – 24,5 cm
Rødtunge – 26,0 cm
Skrubbe – 25,5 cm
Ising – 25,0 cm
Ålekvabbe – 23,0 cm

Historien

Albatros er bygget i Nordnorge som arbejdsbåd til opdrætsfarme til søs, men ændret til formålet lystfiskeri for interesserede her i Hirtshals i efteråret 2022. Båden er en aluminium katamaran som giver gode forhold når man driver og fisker, men udfordringer med at sejle op i lidt større bølger, så farten må afpasses derefter.

Styrehuset er udstyret med moderne instrumenter til fiskesøgning, navigation og kommunikation.

Tobaksrygning og brug af åben ild er ikke tilladt nogen steder med undtagelse på dækket i det fri.